Gyepgazdálkodási Közlemények 


Balogh Nóra: Homoki gyepek spontán regenerációja kiskunsági parlagokon.  PDF

Besenyői Vera - Szerdahelyi Tibor - Bartha Sándor - Penksza Károly: Kaszálás felhagyásának kezdeti hatása nyugat-magyarországi üde gyepek fajkompozíciójára.  PDF

Kelbert Bernadett: Kaszálás felhagyás hatása helyreállított szikes és löszgyepek vegetációjára.  PDF

Miókovics Eszter - Rozner György - Bódis Judit: Tájhasználat és gyephasznosítás Natura 2000 területen – esettanulmány a Balatonkeresztúri rétek példáján  PDF

Pápay Gergely - Új Boglárka: Természetvédelmi élőhelykezelés hatása a gyöngyösi Sár-hegy gyepterületeinek vegetációjára.  PDF

Szabó Gábor - Zimmermann Zita: Földalatti ökoszisztéma-mérnök fajok szerepe a gyepek fenntartásában.  PDF

Tóth Katalin: Biomassza-fajgazdagság kapcsolatok vizsgálata szikes gyepekben és vizes élőhelyeken.  PDF

Uj Boglárka - Viszló Levente - Bartha Zsuzsa - Gyulai Ferenc: Összehasonlító botanikai és természetvédelmi vizsgálatok telepített és felújított gyepekben a Csákvár melletti Páskom területén.  PDF