Gyepgazdálkodási Közlemények 


Bálint Piroska – Balogh Nóra – Kelbert Bernadett – Radócz Szilvia – Tóth Katalin: Fitomassza dinamika homoki gyepek szekunder szukcessziója során   PDF

Hajnáczki Sándor – Illyés Eszter – Donkó Ádám – Szabó Gábor – Zimmermann Zita – Penksza Károly: Magas biológiai értékű tömegtakarmányt biztosító gyep kialakítása az ökológiai gazdálkodás keretei között: előzetes eredmények   PDF

Hajnáczki Sándor – Stilling Ferenc Tamás – Zimmermann Zita – Szabó Gábor – Póti Péter – Házi Judit – Kerényi-Nagy Viktor – Wichmann Barnabás – Penksza Károly: Kecskelegelők botanikai és természetvédelmi vizsgálatai és értékelése   PDF

Kalmár Zsuzsanna: Természetvédelmi célú gyeprekonstrukció rövid távú eredményei dombvidéki löszgyepekben és erdőssztyepréteken   PDF

Mráz Benedek – Katona Krisztián: Állati magterjesztés, kiemelten a vaddisznó (Sus scrofa) szerepe a növényzeti mintázatok kialakulásában – áttekintés   PDF

Radócz Szilvia – Sonkoly Judit – Tóth Edina – Kiss Réka – Tóth Katalin: Gyepesített területek fajgazdagságának növelése kolonizációs ablakok segítségével   PDF

Tasi Julianna – Bajnok Márta – Halász András – Szabó Ferenc – Harkányiné Székely Zsuzsanna – Láng Vince: Magyarországi komplex gyepgazdálkodási adatbázis létrehozásának első lépései és eredményei    PDF