Gyepgazdálkodási Közlemények 


Kerényi-Nagy Viktor – Penksza Károly: Javaslatok a NATURA2000 jelölőfajok bővítésére – közösségi jelentőségű rózsa és galagonyafajok   PDF

Kovácsné Koncz Nóra – Béri Béla: Extenzív hasznosítású gyepek élőhely-kezelése különböző szarvasmarhafajták legeltetésével – áttekintés   PDF

Penksza Károly – Pápay Gergely – Házi Judit – Tóth Andrea – Saláta-Falusi Eszter – Saláta Dénes – Kerényi-Nagy Viktor – Wichmann Barnabás: Gyepregeneráció erdőirtással kialakított gyepekben mátrai (Fallóskút) mintaterületeken   PDF

Póti Péter – Fogarasi Laura Ilona – Tasi Julianna – Bodnár Ákos – Pajor Ferenc: Elgyomosodott terület kultúrállapotának javítása kecskékkel   PDF

Szentes Szilárd: A szürke fenyérfű (Bothriochloa ischaemum L.) allelopatikus hatásának áttekintése   PDF

Tóth Edina: Szarvasmarha- és juh legelés hatásának összehasonlítása szikes gyepek fajösszetételére   PDF

Wichmann Barnabás – Péter Norbert – Saláta-Falusi Eszter – Saláta Dénes – Szentes Szilárd – Penksza Károly: Cönológia és természetvédelmi vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park Kelemen-széki magyar szürke marha és házi bivaly legelőin   PDF