Gyepgazdálkodási Közlemények 


Halász András – Díaz Fernández Daniel – Bajnok Márta – Tasi Julianna: Szakzsargon a gyepgazdálkodásban – Európai Uniós szakkifejezések honosítása – irodalmi áttekintés   PDF

Hüse Bernadett – Radócz Szilvia: Városi gyepes területek szerepe a biodiverzitás fenntartásában – Esettanulmány Debrecen város zöldterületeinek felméréséből   PDF

Mészáros László – Wichmann Barnabás – Nagy Anita – Penksza Károly: Dunaújváros környéki rekultivált felszín és természetes löszterület gyepeinek összehasonlító vizsgálata   PDF

Penksza Károly – Fehér Ádám – Saláta Dénes – Pápay Gergely – S.-Falusi Eszter – Kerényi-Nagy Viktor – Szabó Gábor – Wichmann Barnabás – Szemethy László – Katona Krisztián: Gyepregeneráció és vadhatás vizsgálata cserjeirtás után parádóhutai (Mátra) mintaterületen   PDF

Szabó Gábor – Zimmermann Zita: Balaton-felvidék (Badacsonytördemic, Balatoncsicsó) szarvasmarha-legelőinek természetvédelmi és a fajok relatív ökológiai szerinti értékelése   PDF

Szentes Szilárd: A szürke fenyérfű (Bothriochloa ischaemum L.) magyarországi előfordulása és gyepgazdálkodási helyzete (irodalmi áttekintés)   PDF

Varga Krisztina – Kiss Réka: Gyeprekonstrukció fű- és kétszikű magkeverékek vetésével   PDF

Godó Laura – Hüse Bernadett: Városi gyepes területek szerepe a faji sokféleség fenntartásában   PDF

Herczeg Edina – Szabó Gábor – Zimmermann Zita – Nagy Anita – Wichmann Barnabás – Penksza Károly:
Természetvédelmi kezelések hatása a dél-tiszántúli szikes gyepek vegetációjára   PDF

Katona Krisztián – Fehér Ádám – Szemethy László – Saláta Dénes – Pápay Gergely – S.-Falusi Eszter – Kerényi-Nagy Viktor – Szabó Gábor – Wichmann Barnabás – Penksza Károly: Vadrágás szerepe a mátrai hegyvidéki gyepek becserjésedésének lassításában   PDF

Pápay Gergely: Cserjeirtás után magára hagyott, legeltetett és kaszált gyepterületek vegetációjának összehasonlító elemzése után parádóhutai (Mátra) mintaterületen   PDF

Tasi Julianna – Bajnok Márta – Halász András – Marks Ibadzane – Penksza Károly: Az ökológiai mutatók és a jelznövények ismeretének jelentőége a gyepgazdálkodásban. 1. rész: A talaj vízháztartása és
kémhatása   PDF

Wichmann Barnabás – Fehér Luca: Hucul lólegelők botanikai és természetvédelmi szempontú vizsgálatai az Öreg-Bakonyban   PDF