Gyepgazdálkodási Közlemények 


Nagy Géza: In memoriam Dr. Dér Ferenc   PDF

Balogh Nóra: A növényfajok együttélését és fajgazdagságát befolyásoló biotikus tényezők száraz szikes gyepekben   PDF

Halász András – Bencze Dezső – Póti Péter – Tasi Julianna: A megváltozott csapadékeloszlás és -intenzitás hatása a gyepek összetételére a Váli-völgyben   PDF

Járdi Ildikó – Penksza Károly – Wichmann Barnabás – S.-Falusi Eszter – Bajor Zoltán: A Budai-hegység gyepterületein végzett természetvédelmi kezelések hatása a vegetációra   PDF

Kiss Péter János – Horváth Beáta: A Maros folyó töltései a relatív ökológiai indikátorértékek és a szociális magatartási típusok tükrében   PDF

Kovácsné Koncz Nóra – Tóth Katalin – Radócz Szilvia – Béri Béla: Extenzív és intenzív húsmarha legeltetés természetvédelmi szempontú összehasonlító vizsgálata hortobágyi mélyfekvésű gyepekben   PDF

Magyar Veronika – Penksza Károly – Szentes Szilárd: eltérően hasznosított gyepterületek biomassza produkciójának összehasonlító vizsgálata a Balatonfelvidéki nemzeti park területén   PDF

Wichmann Barnabás – Tóth Andrea – Marosvölgyi Tibor Ádám: Bugamorfológiai vizsgálatok Tihanyi-félsziget magyar szürke szarvasmarha legelő Festuca taxonjain (előzetes vizsgálat)   PDF

Chris Dannhauser – Roelf Coetzee – Szilvia Orosz – Sándor Hajnáczki – Károly Penksza: Rangeland utilization by beef cattle in the dry Savanna areas of Southern Africa   PDF

Járdi Ildikó – Pápay Gergely – Fekete György – S.-Falusi Eszter: Marhalegelők vegetációjának vizsgálata az Ipoly-völgy homoki gyepeiben   PDF

Kiss Réka – Lukács Katalin – Godó Laura – Radócz Szilvia – Körmöczi Zsófia – Tóth Katalin: A fitomassza szerepe a Létavértesi Falu-rét fajgazdagságának fenntartásában   PDF

Kovácsné Koncz Nóra – Penksza Veronika – Posta János – Béri Béla: Különböző szarvasmarhafajták legelői viselkedésének összehasonlító vizsgálata hortobágyi szikeseken   PDF

Pápay Gergely – Marks Ibadzane – Járdi Ildikó – S.-Falusi Eszter: Természetvédelmi kezelések hatása gyepterületek vegetációjára a Gyöngyösi Sár-hegy TT mintaterületein   PDF

Szabó Gábor – Zimmermann Zita – Csontos Péter – Wichmann Barnabás – Szentes Szilárd – Barczi Attila – Pápay Gergely – Járdi Ildikó – Penksza Károly: Nyílt homoki gyepek cönológiai és talajtani vizsgálata a Duna-Tisza közén   PDF