Gyepgazdálkodási Közlemények 


Bajnok Márta – Halász András – Szíjgyártó Anita – Tasi Julianna: A területhasználat hatása felhagyott szántó gyepesedési folyamatára   PDF

Daniel Díaz Fernández – Varga Krisztina – Csízi István: Bio komposztadagok hatása egy arid termőhelyű ősgyep első növedékének hozamaira   PDF

Kiss Réka – László Szabina – Tóth Katalin – Balogh Nóra – Godó Laura – Körmöczi Zsófia – Radócz Szilvia – Lukács Katalin: Eltérő kezelési típusok alkalmazása kékperjés láprétek fenntartására   PDF

Margóczi Katalin – Kalóczkai Ágnes – Mihók Barbara – Fabók Veronika – Mile Orsolya – Bankovics András – Nagyné Grecs Anita – Kasza Veronika – Kovács Eszter: A legeltetés részvételi tervezése a Felső-kiskunsági szikes tavakon és pusztákon   PDF

Schieszl Tamás – Tasi Julianna – Póti Péter – Halász András: Az akáclomb jelentősége a legeltetési idény megnyújtásában és a klímakárok mérséklésében   PDF

Varga Krisztina – Csízi István: Felhagyott juhlegelő degradációjának mérése   PDF

Zimmermann Zita – Pápay Gergely – Szendrei Ferenc Bence: Szarvasmarha legelőként és kaszálóként hasznosított Tura melletti üde gyepek összehasonlító cönológiai elemzése   PDF